KASTAMONU ÖZEL HALK OTOBÜSÜ İŞLETMESİ
YÖNETİM ve DENETİM KURULUMEHMET TİRYAKİOĞLU
BAŞKANSAİM SİMSAR
BAŞKAN YARD.İSMAİL ALTIKULAÇOĞLU
MUHASİPŞEVKİ KARAALİOĞLU
ÜYEESER KAYAOĞLU
ÜYEREMZİ SİNGİN
DENETİM  KURULU  ÜYESİ


ERKAN ÖCAL
DENETİM  KURULU  ÜYESİ


SERDAR KABASAKAL
DENETİM  KURULU  ÜYESİ